1 = 2

Podwojono okres subskrypcji!

Czas pozostały do zakończenia kampanii: 01:15:11:42