1 = 2

Podwojono okres subskrypcji!

Czas pozostały do zakończenia kampanii: 02:03:39:45