Sterowanie odtwarzaczem

enter — przełącz się na pełny ekran

spacja — odtwarzaj/wstrzymaj

T — tłumaczenie frazy napisów

H — informacje o sterowaniu odtwarzaczem

А — auto-start kolejnego odcinku

P — auto pauza przy zmianie karty

F — blokada menu odtwarzacza

S — przełącz napisy

1,2...9 — włącz określony język napisów

- (minus) — pomniejsz rozmiar napisów

= (równe) — powiększ rozmiar napisów

← — wstecz do poprzedniej frazy lub o 5 sek.

→ — do przodu do następnej frazy lub o 5 sek.

SHIFT + ← lub SHIFT + → — zmień czas napisów

SHIFT + < lub SHIFT + > – zmiana prędkości odtwarzania

Zaloguj się